این نشریه فقط از دانش پژوهان مجتمع آموزش عالی بنت الهدی مقاله می پذیرد.

 

 

شماره جاری: دوره 4، شماره 7، مرداد 1401، صفحه 1-91 

تفسیر تطبیقی آیات قرض‌‌الحسنه

صفحه 9-28

زهرا سادات موسوی؛ زهرا زارعی مدوئیه


هیزم) وقود) جهنم در قرآن کریم

صفحه 61-77

عزیزه فاطمه صبوحی؛ طاهره ماهروزاده


ابعاد نیایش انسان در دعای هفتم صحیفه سجادیه

صفحه 79-91

کنیز فاطمه مظفری کیا؛ منیر کبیر