نویسنده = ������������ ����������
واکاوی مبانی قرآنی شعار «ما می‌توانیم»

دوره 4، شماره 8، بهمن 1401، صفحه 73-95

طاهره ماهروزاده؛ فاطمه زاهدی


جایگاه عقل نزد وهابیت در تفسیر آیات متشابه

دوره 3، شماره 6، اسفند 1400، صفحه 65-88

فاطمه زاهدی؛ سید مهدی میرزا بابایی


جهاد نو! تفسیر بدعی وهابیت از آیات جهاد

دوره 3، شماره 5، شهریور 1400، صفحه 85-102

فاطمه زاهدی


نبوغ انسانی، تفسیر مستشرقان از حقیقت وحی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 57-73

فاطمه زاهدی