نویسنده = نفیسه مقیسه
بررسی دیدگاه مفسرین فریقین در معنای «خلق و امر» با تکیه‌بر آیه 54 سوره اعراف

دوره 4، شماره 7، مرداد 1401، صفحه 27-42

نفیسه مقیسه؛ سید محمد داعی نژاد


حقیقت آیه 62 سوره بقره

دوره 3، شماره 5، شهریور 1400، صفحه 27-39

نفیسه مقیسه؛ جواد باغبانی


معاد جسمانی در قرآن کریم

دوره 2، شماره 3، شهریور 1399، صفحه 61-78

نفیسه مقیسه؛ سید حسن میرباقری