نویسنده = خدیجه حسین زاده باردئی
شاخصه‌های الگویی مدیریت اقتصادی در داستان حضرت یوسف و شعیب علیهما السلام

دوره 4، شماره 7، مرداد 1401، صفحه 43-59

حوا گل زاهدی؛ خدیجه حسین زاده باردئی


مستندات قرآنی شاخصه‌‌های تمدن اسلا‌‌‌می‌از نظر مقام معظم رهبری مد ظله العالی

دوره 3، شماره 6، اسفند 1400، صفحه 89-110

محدثه کاشفی؛ خدیجه حسین زاده باردئی