نقد و بررسی دیدگاه مفسران اهل سنت در مراد از «و مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکتابِ»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از آیات مورد تنازع بین مفسران شیعه آیات پایانی سوره رعد به ویژه آیه «وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکتاب» است که مفسران برای تعیین مصداق آن بسیار تلاش کرده­اند. سؤال و دغدغه اصلی این است که مصداق واقعی از این فراز آیه کیست؟ برای یافتن پاسخ این پرسش پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با جست­وجو در کتب تفسیری اهل سنت گردآوری شده است. دستاوردهای مهم این نوشتار عبارت‌ است از: الف) مکی بودن فراز «و من عنده علم الکتاب». ب) امام علی (ع) تنها مصداق و یا برترین مصداق این فراز است. ج) عدم پذیرش سایر دیدگاه­ها با طرح و بررسی شواهد دلالی و روایی مربوطه.

کلیدواژه‌ها