رؤیت خداوند از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی با تأکید بر آیه 143 سوره اعراف

نویسندگان

چکیده

یکی از مباحث مورد نزاع در بین متکلمان، رؤیت خداوند متعال چه در دنیا و چه در آخرت است. یکی از آیات ناظر این موضوع آیه 143 سوره اعراف است  که حضرت موسی (ع) درخواست رؤیت خداوند متعال را داد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی پس از جمع­آوری نظرات و دیدگاه کلامی هر یک براساس دیدگاه آیت­الله جوادی آملی به این نتیجه می­رسد که نمی­توان با درنظرگرفتن مقام والا و اولوالعزمی موسی کلیم­الله گفت که او دیدن ظاهری (چشمی) مدنظرش بوده است، پس دیدنی خاص مانند نبی اکرم (ص) به­صورت شهودی و بی­واسطه مورد نظر بوده است.

کلیدواژه‌ها