رابطه‎ تقوا و برکات آسمانی با تأکید بر آیه 96 سوره اعراف

نویسنده

چکیده

مسئله تقوا به عنوان یکی از اهداف پیامبران به معنای پایبندی انسان به پرهیز از گناهان و رذایل و عمل به فضایل و نیکی‏ها و از مباحث مهم اخلاقی است که آثار و فواید فردی، اجتماعی،دنیوی و اخروی بسیاری به همراه دارد. یکی از این آثار نزول برکات آسمانی است که در نتیجه‏ پایبندبودن بسیاری از افراد جامعه به تقوا این برکات شامل حال آنها می‌شود. برای بررسی دقیق‌تر این مسئله نوشتار حاضر به روش توصیفی-تحلیلی، مفهوم و مصداقی از تقوا و برکت، ارائه می­دهد، سپس به تفسیر و مفهوم آیه 96 سوره اعراف که به­طور مستقیم مطرح­کننده رابطه‌ میان تقوا و برکات آسمانی است، پرداخته است.

کلیدواژه‌ها