اعتلای جامعه آرمانی اسلامی در پرتو آیات امامت با تأکید بر سخنان مقام معظم رهبری مد ظله العالی

نویسندگان

چکیده

قرآن و اهل بیت دو منبع اساسی در فهم معارف اسلامی و هدایتگر انسان به‌سوی بهترین و استوارترین راه کمال و سعادت انسان است. امامان (ع) الگوهای کامل و هدیه­ای الهی برای انسان به­شمار می­آیند در صورت الگوگیری کامل از آنان جامعه آرمانی تحقق می­یابد. تحقیق حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از تفاسیر و منابع کتابخانه­ای درصدد پاسخ­گویی به این پرسش است که شاخص­های الگویی آیات مربوط به امامت در تحقق جامعه آرمانی اسلامی با تأکید بر سخنان مقام معظم رهبری، چگونه است.
یافته ­های پژوهش نشان می­دهد شاخص­های الگویی آیات امامت در دو محور قابل بررسی است: محور اول ناظر به مقام امامت همچون دوری از گناه، صبر، یقین، ولایت الهی، ایثار... و محور دوم ناظر به هدایتگری انسان در زمینه­های علمی، دینی، سیاست و حکومت و... است که الگوگیری از این شاخصه­ها می­تواند در ابعاد مختلف از جمله فردی و خانوادگی و فرهنگی و اقتصادی زمینه تحقق جامعه آرمانی را فراهم کند.

کلیدواژه‌ها