تفسیر تطبیقی آیات قرض‌‌الحسنه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش پژوه

2 مدرس گروه علمی تربیتی قرآن و حدیث، مجتمع آموزش عالی بنت‌‌الهدی

چکیده

قرض به‌معنای وام‌دهی مال یا مانند آن به‌‌نیت بازپس‌گیری مثل یا معادل آن است. در آیات، وصف حسن برای قرض آمده است تا کیفیت قرض مطلوب خداوند را بیان کند. مقصود از قرضِ حسن به‌‌طورکلی، انفاق در راه خدا با رعایت حسن فعلی و فاعلی است که مصادیقی مانند صدقه، قرض، صرف مال در خیر و... را دربرمی‌گیرد که شکل اتم آن زمانی محقق می‌شود که زیر نظر معصوم (ع) انجام شود. قرض‌الحسنه مصطلح قرآنی جدای از قرض‌الحسنه مصطلح فقهی است. تعبیر به قرض در آیات برای تصویرسازی ذهنی است. لطافت و ظرافت تعبیر آیه در دعوت انسان‌‌ها به کردارهای نیک، تأثیر انگیزشی بر روح، حفظ آرامش ذهنی با رهایی از تکلف و توسعه افق دید با بیان قرض به مالک مطلق هستی، بسیار ستودنی است. پژوهش حاضر به‌‌روش توصیفی-تحلیلی و کتابخانه‌ای نوشته شده است.

کلیدواژه‌ها